Az Antos Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a 2005-2009. éves beszámolók alapján

Dátum
2010-10-20T07:46:58Z
Szerzők
Csörsz, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom során az Antos Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzését végeztem el a 2005-2009. éves beszámolók alapján. Az elemzés során bemutattam a társaság mérlegfőösszegének változását, az eszközök és a források összetételét és azok alakulását a vizsgált évek alatt, illetve elvégeztem a vagyoni, pénzügyi és a jövedelmi helyzet elemzését mutatószámok segítségével. Szakdolgozatom célja az volt, hogy bemutassam a cég gazdasági helyzetének nehézségeit, erősségeit, valamint a fejlődés irányait. A gazdálkodás átfogó elemzése során elvégeztem a mérlegföösszeg változásának, valamint a az eszközök és források összetételének vizsgálatát. A vagyoni helyzet elemzése során 8 mutatót vizsgáltam. A pénzügyi helyzet elemzése kapcsán a likviditási mutatókat vizsgáltam, mert az adósság vizsgálata nem volt lehetséges, mivel a csak 2006-ban volt a vállalkozásnak hosszú lejáratú kötelezettsége. A jövedelmi helyzet elemezés során vizsgáltam az árbevétel, a tőkearányos, a bérarányos és az eszközarányos jövedelmezőségi mutatókat. Összességében elmondható, hogy 2005-2009-ig a vállalkozás nem volt veszteséges, ami ebben az iparágban nagyon ritka. A Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete is megfelelő lenne, hogy ha a vevők kifizetnék tartozásaikat és lenne elegendő munka a vállalkozás számára. Ehhez azonban az kell, hogy Magyarország és a fő piacot jelntő Románia is kilábaljon a válságból, fizetőképes legyen és tudjon fejleszteni.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, vagyoni
Forrás