Óvodáskorú gyermekek életmódjának összehasonlítása szülői attitűd alapján

Dátum
Szerzők
Draveczky, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat az óvodáskorú gyermekek életmódjának kutatásáról szól. Az életmódon belül, az egészséges életvezetést (lelki egészség, mozgás és egészséges táplálkozást) jártuk körül. A szakdolgozat elején egy szakirodalmi rész található, amely elsőnek az egészségről, és az egészséghez kapcsolódó fogalmakat taglalja. Majd a gyermekek fejlődéséről, és a gyermekek egészséges életvezetéshez fontos részeket (mozgás, lelki egészség, táplálkozás) részletezi. A kutatás során a gyermekek életmódját megvizsgáltuk szülői attitűd alapján. Megnéztük, hogy befolyásoló tényező lehet-e a szülők iskolázottsági szintje a gyermekek egészséges életvezetésében és annak formálásában.
Leírás
Kulcsszavak
óvodáskorú gyermek, egészséges életmódra nevelés, családi nevelés
Forrás