Mediáció, avagy a peren kívüli vitarendezés új útjai a 2008/52/EK irányelv tükrében

Dátum
2009-03-31T10:03:34Z
Szerzők
Kovács, Aretina Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A közvetítői eljárás egy régre visszanyúló intézmény. Nemcsak évtizedekre, hanem évszázadokra nyúlik vissza a története. Hazánkban a mediációt csak nem rég óta ismerik, az igazi kiszélesítését a 2002. évi LV. törvény jelentette. A mediáció egy permegelőző és konfliktusmegoldó eljárás. A szakdolgozatom idézete átfogja az egész dolgozatom lényegét. A peres eljárás nem mindig tudja megoldani a felek közötti konfliktus, ha nem rendelkezik a megfelelő információkkal. De nem is rendelkezhet, hiszen nem feladata magát a konfliktust, az eltérést feltárni. Ha pedig ezt nem tudja megtenni, akkor nem tölti be a célját. Ekkor kell a mediáció intézményéhez fordulni, hiszen a pereskedés nem játék, hogy csak úgy passzióból igénybe vegyék a felek. A legnagyobb problémát az emberek hozzáállása okozza a vitákhoz, mert ha eltérés van a felek között, akkor rögtön peres útra terelik a konfliktust. „Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember: Ha per, úgymond, hadd legyen per! (Ami nem volt épen olyan rég)” Ezt a hozzáállást kellene megváltoztatni azáltal, hogy elsőként megfelelő törvényi szabályozást kell hozni a mediációs eljárásról, amely az Európai Unió jogával harmonizál; ezt követően pedig az embereket tájékoztatni kell a közvetítői eljárás részleteiről, feltételeiről, előnyeiről. Ezt a célt szolgálja az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve. Ezen irányelv tükrében mutatom be a hazai, polgári jog területén alkalmazható közvetítői eljárás szabályait a dolgozatomban.
Leírás
Kulcsszavak
mediáció
Forrás