Közép- és nagyvállalatok jogi szabályozása Magyarországon

Dátum
2012-01-27T09:03:38Z
Szerzők
Tóth, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a közép- és nagyvállalatok, jelesül a részvény- és a korlátolt felelősségű társaság jogi szabályozását vizsgálatam. A dolgozatom történeti résszel kezdődik, majd röviden bemutattam, hogy milyen alkotmányos alapokon nyugszik e két társaság létjogosultsága. Tekintettel arra, hogy az új Alaptörvény már hatályba lépett, összehasonlító jelleggel elemeztem a vállalkozáshoz való jog a régi és az új Alkotmányban való megnyílvánulását. Mivel a szakdolgozatom összehasonlító jellegű, a két társasági formáció szabályozásában meglévő hasonlóságokra és különbségekre helyeztem a hangsúlyt. Célom az volt, hogy úgy mutassam be a vonatkozó szabályanyagot, hogy az egyes megkülönböztető jegyeket kiemelve (pl: részvény - üzletrész; egyszemélyi vezetés - testületi vezetés) elhatárolható jegyen, hogy miért van szükség arra, hogy az egyes vállalatokra külön szabályok vonatkozzanak. Szakdolgozatom utolsó részében rövid Európai Uniós kitekintést tettem, illetve megemlékeztem arról, hogy a magánjogi kodifikáció milyen változásokat hoz(hat) a két társasági formáció vonatkozásában.
Leírás
Kulcsszavak
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság
Forrás