Jelenkori drogpolitika Magyarországon és Európában, tengerentúli kitekintéssel

Dátum
Szerzők
Sivadó, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A téma látszólag lerágott csont, végtelen szakirodalma van a drogokkal kapcsolatos kutatásoknak magyar és idegen nyelven egyaránt. Az 1980-as években a „társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon” című nagy ívű társadalomtudományi kutatásban is volt drog alirány. Ebben külön megvizsgálták a fiatalkorúak és a felnőttek drogfogyasztási szokásait, felvázolták a tendenciákat, prognózisokat írtak le. Meg kívántam mutatni, hogy az elmúlt évek drogstratégiái milyen célokat tűztek ki maguk elé, illetve, hogy milyen mértékben sikerült ezeket a célokat beváltaniuk. Megvizsgáltam az egyes eszközöket önállóan is, részletekbe menően, illetve felkutattam a külföldi példákat, módszereket, bemutatva azok droghelyzetre gyakorolt következményeit is.
The topic seems to be almost vulgar but at least commonly known hence the nearly numberless Hungarian and foreign publications on drug related research. Likely, there was a subsidiary drug approach inserted in the broad social science survey concluded in the 1980-ies under the title of “Social Integration Disorders in Hungary”, whereas researchers studied drug access habits of both the young and adult population, described tendencies and set future prognosis as well.I was seeking to introduce the goals of the drug strategies of the past and the achievements they’ve succeeded to accomplish. I have studied these approaches both individually and specifically, also exploring foreign models and methods exposing their effects on the drug scene.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőjog, drogpolitika, kriminológia, criminal law, drug policy, criminology
Forrás