Önkontroll és speciális étrend: bejósolható-e a diéta betartása?

Dátum
Szerzők
Kegyes, Lilla Marianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az önkontroll és a diéta betartásának a kapcsolatát vizsgáltam. A kutatásban ismertettem Baumeister erőforrásalapú önkontroll modelljének elképzelését, és annak vitatott pontjait. Ezek alpján feltételeztem, hogy az önkontroll gyakorlással egy fejleszthető képesség. Felmerül a kérdés, hogy diétázással lehet-e növelni. Majd az étrend követését meghatározó tényezőket vettem sorba, mint a motiváció, az étkezési közösséggel való azonosulás és egyéb meghatározó tényezők. A Tervezett Viselkedés Elmélet keretét is felhasználtam, ahhoz, hogy egy bejóslásra alkalmas modellt kapjak a diéta sikeres betartására.
Leírás
Kulcsszavak
szociálpszichológia, önkontroll, diéta, speciális étrend, csoporttal való azonosulás, tervezett viselkedés elmélet
Forrás