A házastársak szerződései

Dátum
2009-02-24T15:02:19Z
Szerzők
Asztalos, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a házastársak szerződései, melynek keretében két nagy témakört, a házastársak egymás közötti szerződéseit és a házastársak harmadik személyekkel kötött jogügyleteinek szabályait dolgoztam fel. A 2010. január 1-jén hatályba lépő Új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit a hatályos szabályokkal hasonlítottam össze, kiemelve a jelentősebb változásokat.
Leírás
Kulcsszavak
házastársak egymás közötti szerződései, házassági vagyonjogi szerződés, lakáshasználat szerződéses rendezése, házassági vagyonjog
Forrás