A zártkörűen és a nyilvánosan működő részvénytársaságok összehasonlítása

Dátum
2012-10-25T15:39:46Z
Szerzők
Pataki, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a két működési forma közötti legfontosabb különbségeket szeretném bemutatni, mivel maga a gazdasági társaságokról szóló törvény is elkülönítetten tárgyalja a két formát. Az eltérések elemzése előtt röviden ismertetem a részvénytársasági forma kialakulásának történelmi előzményeit, különös tekintettel a hazai jogi szabályozás megteremtésének folyamatára. A zrt. és az nyrt. közötti különbségeket három nagyobb területen fogom megvizsgálni: az alapítás folyamata, a kibocsátható részvények jellemzői és a társaság szervezeti felépítése.
Leírás
Kulcsszavak
részvénytársaság, részvény
Forrás