A támogatások szerepe a mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásában

Dátum
2009-03-16T09:22:58Z
Szerzők
Varga, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik legvitathatóbb kérdése hazánk mezőgazdaságának beilleszkedése az Európai Unió Közös Agrárpolitikájába. Az európai integráció különösen nagy kihívást jelentett a magyar agrárgazdaság számára. Minden eddig csatlakozott ország mezőgazdaságának rendkívül bonyolult problémákat jelentett a beilleszkedés. Különösen összetett ez a feladat a piacgazdasági átalakulás útján járó, s egyben erőteljesen export orientált magyar agrárgazdaság számára. Az eredményes európai adaptáció nélkülözhetetlen előfeltétele az Európai Unió rendszerének, ezen belül az agrárrendszerének széleskörű ismerete is. Diplomadolgozatomban kiemelten foglalkozom az agrárágazat helyzetén belül az agrártámogatások kérdéskörével, mivel véleményem szerint nagyon fontos tényezők mind az egész magyar mezőgazdaság, mind az egyes gazdaságok eredményes működése, illetve a versenyképességük fenntartása érdekében. A választott téma aktualitásához nagyban hozzájárult a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, melynek keretében az eddigieknél lényegesen nagyobb mértékű, illetve eltérő rendszerű uniós támogatási forrásokhoz lehet hozzájutni.
Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, uniós támogatás, mezőgazdasági vállalkozás
Forrás