A roma szakkollégiumok szerepe a tehetséggondozásban

Dátum
Szerzők
Oláh, Regina Szidónia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban a roma kisebbségi társadalom felzárkóztatása és a cigány értelmiség kinevelése olyan társadalom- és foglalkoztatáspolitikai célkitűzés, ami a közvélemény nagy többségét foglalkoztatja. A magyarországi cigány felzárkózás érdekében kiemelt feladat a jövőt építő értelmiség képzése. Az ösztöndíjak, a tehetséggondozó programok és szakkollégiumok jellegzetes eszközei annak, hogy a kisebbség körébe tartozó fiatalok lehetőséget és támogatást kapjanak a magasabb szintű művelődésre. Az említett három lehetőség közül a felsőoktatási szakkollégiumokkal – azon belül is részletesen a keresztény roma szakkollégiumokkal – foglalkozok. A vizsgálatok elvégzésével célom, hogy megismerjem ezeknek a tehetséggondozó intézményeknek a tehetségmenedzsment rendszerét, hogy azok szakmai programja és karrierépítési eszközei milyen hozzáadott értéket biztosítanak a felsőoktatási életúthoz és a későbbi munkaerő-piaci boldoguláshoz.
Leírás
Kulcsszavak
szakkollégium, tehetséggondozás, tehetségmenedzsment
Forrás