A föld értékmérő szerepének változása a nagyrábéi helyi társadalomban

Dátum
2011-05-04T13:31:23Z
Szerzők
Dajka, Boglárka Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A föld értékmérő szerepének változása, a mezőgazdasági munka presztízsének csökkenése, mely még a 20. század közepén társadalmi rangot jelentett a földreformtól egészen napjainkig. Különböző tőkefajták jellemzése, az erős és gyenge kötések szerepe, a parasztság definiálása. Interjúk elemzése meghatározott szempontok alapján (érzelmi motívumok, lakókörnyezet, család, iskolázottság, munkaéletút, jövőkép). A felmérés helyszínéül Nagyrábé szolgált, az ottani mezőgazdasági tevékenységet végző gazdák vizsgálatára terjedt ki. Feltáró jellegű kutatás, legfőbb kérdése, hogy ma milyen hatással van a mezőgazdaság az interjúalanyok életében. Ki-kik voltak hatással mai mezőgazdasági tevékenységükre, és milyen tőkefajtákkal rendelkeztek és rendelkeznek ma is, valamint melyeket örököltek át, és adnák tovább a következő generációnak. A kutatás során kiderült, hogy az alanyok életében a föld szeretete és a sikeresség összetartozó kategóriák, ma is társadalmi rangot jelent számukra, ahogyan a 20. század közepén is.
Leírás
Kulcsszavak
föld, érték, kollektivizálás, parasztság, tőke
Forrás