Gabriel - Chemie Hungárai Kft. tevékenységének gazdasági elemzése

Dátum
Szerzők
Urai, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a Nyíregyházán található, Gabriel – Chemie Hungária Kft-nek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét mutattam be, 3 üzleti év gazdasági elemzésén keresztül, azaz 2013-tól 2015-ig. A szakdolgozatom célja a vállalat gazdasági teljesítményének elemzése volt, a legfontosabb gazdasági mutatószámok segítségével. Hiszen a gazdasági elemzés a gazdasági vezetés nélkülözhetetlen eszköze, olyan módszer, mellyel a vezetés részére a nélkülözhetetlen tájékozottság biztosítható, a vállalkozási tevékenység megismerhető, bírálható és fejleszthető. A szakirodalmi rész megírása közben és a tényleges elemzés során egyértelművé vált, hogy mennyire fontos a beszámoló elkészítése a vállalkozások számára. A beszámoló mellett jelentős szerepet kaptak a gazdasági elemzés mutatószámai. A Gabriel – Chemie Hungária Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete stabil, ezt támasztja alá a vállalkozás gazdasági tevékenységének elemzése. A Gabriel – Chemie Hungária Kft. gazdálkodása a vizsgált időszakokban megfelelt a várakozásoknak, mert az éveit eredményesen zárta. Megállapítható, hogy egy fejlődő, stabil, dinamikus vállalkozás, jó tartalékokkal és stabil beszállítói körrel.
Leírás
Kulcsszavak
gazdasági, elemzés, mutatószámok
Forrás