A gyermek kihallgatásának krimináltaktikája, a gyermekbarát igazságszolgáltatás

Dátum
Szerzők
Nádaskay, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom első részében a gyermek védelmét biztosító rendelkezések fejlődését mutatom be a büntetőeljárásban, majd rátérek a hatályos rendelkezésekre. Foglalkozom a gyermek kihallgatásának speciális szabályaival és taktikájával (a kihallgatást befolyásoló tényezőkkel), azok pszichológiai szempontjaival. Megvizsgálom, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a gyermek tanúvallomását, egyrészt a bűncselekmény sajátosságai másrészt a kihallgatás körülményei harmadrészt pedig maga a gyermek vonatkozásában. Végül a gyermekbarát igazságszolgáltatás hazai eredményeire kívánok reflektálni. A rendőrségeken és bíróságokon kialakított speciális kihallgató helyiségeket, a gyermekmeghallgató szobákat és használatukat mutatom be a hatályos rendelkezések tükrében, melyek kialakításával - egy lépéssel - közelebb kerültünk a végső célhoz, vagyis a „gyermekközpontú igazságszolgáltatás” megteremtéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
gyermek, kihallgatás, befolyásoló tényezők, krimináltaktika
Forrás