A kalcineurin szerepe a tüdő endothel citoszkeleton szerkezetének szabályozásában

Dátum
2010-05-10T08:29:05Z
Szerzők
Szilágyi, Médea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Megállapíthatjuk, hogy a kalcineurinnak, mint Ca2+-kalmodulin dependens protein foszfatáznak, fontos szerepe van az aktin-miozin kölcsönhatás regulációjában, valószínűleg az MLC defoszforilációjának a szabályozásával. Részt vesz a thrombin-indukált stresszkábelek eltűnéséhez vezető folyamatokban, a barrier funkció helyreállításában, a sejtek relaxációjában. A thrombin által kiváltott endothel diszfunkció nagy mértékben meghosszabbodott a kalcineurin inhibitorok (CsA és FK506) hozzáadása után. A két inhibitorral végzett vizsgálatok során, nem fedeztünk fel jelentős különbséget BPAE sejteken.
Leírás
Kulcsszavak
kalcineurin, thrombin, endothel, stresszkábel
Forrás