A SPORTPERZISZTENCIA VIZSGÁLATA A SPORTPERZISZTENCIA KÉRDŐÍV KIALAKÍTÁSÁN KERESZTÜL

Dátum
Szerzők
Kovács, Karolina Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A rendszeres és optimális mennyiségű fizikai aktivitás pozitív hatással bír az egészségre, annak fizikai, mentális és szociális paramétereit tekintve egyaránt. A sporttevékenység tekintetében az eredményesség egyik legfontosabb jelzője lehet a sportperzisztencia, amely egy komplex fogalom, a sporttevékenység elsajátítására, formájára, szintjére és eredményességére utaló terminológia. Magába foglalja azokat a kísérleteket, amelyeket a teljesítményplatóval, a kudarcokkal, sérülésekkel, vagy akár a sikerekkel és pozitív eseményekkel járó stresszhelyzetek megoldásával, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban teszünk, ötvözve a sport fizikai, mentális és szociális aspektusait (Kovács, 2021a). Dolgozatunkban egy, a sportperzisztencia mérésére alkalmas mérőeszköz kifejlesztésének leírását tűztük ki célul. Kutatásunkban ennek megfelelően egy többlépcsős folyamat során került sor a Sportperzisztencia kérdőív formálására és kialakítására, valamint tesztelésére. Mind az előtesztelés, mind az utótesztelési fázis eredményei alapján a 13 állítást tartalmazó, az állításokat ötfokú Likert-skálán értékelendő mérőeszköz alkalmas a sportperzisztencia mértékének megbízható mérésére. A mérőeszköz egy dimenzióban méri a sportperzisztencia szintjét, így a rá ható tényezők vizsgálata a potenciális hatótényezőkre vonatkozó egyéb kérdések és mérőeszközök alkalmazásán keresztül történhet meg. A mérőeszköz megfelelő alapot ad a további kutatások lefolytatásához, az elvégzett kutatás eredményei pedig rámutatnak arra, hogy a sportolási szokások, sportmotiváció és elköteleződésvizsgálatok eredményeivel összehasonlítva bizonyos komponensekben eltérés várható a sportperzisztencia-trendek alakulásában, amely szintén további vizsgálódásra ad okot és lehetőséget.
Leírás
Kulcsszavak
sportperzisztencia, kitartás, sport, ökológiai modell
Forrás