Statistical evaluation of University student’s motivation and personal competency with principal component and cluster analysis Egyetemi hallgatók motivációs és személyes kompetenciáinak statisztikai vizsgálata főkomponens és klaszteranalízissel

Dátum
Szerzők
Nagy, Richárd
Balogh, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The aim of the research is to do a statistical evaluation of agricultural and rural development engineer student’s motivation and personal competency. It sums up the late generation Y’s characteristics and challenges. To be a successful, graduated employee, not only the skill is needed but the personal competency as well. Altogether, 121 filled out questionnaires were collected from the students which were the prime source of the research. They had to evaluate influential factors to their motivation level and competence. The database was analyzed with descriptive statistic methods, principal component and cluster analysis. Studying the personal competency, five different factors were divided based on Belbin’s team roles and four clusters. The four clusters were established by the five factors. Analyzing the student’s educational motivation four different components were divided: the need of performance, social entertainment, the benefits of learning in the near future and the reach of the financial freedom. Based on the four components, generating clusters was not possible due to the significance level of the K-means cluster analysis because it was higher than 0,05 in every grouping variables.
A kutatás célja a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakos illetve gazdasági agrármérnök mesterszakos hallgatók tanulási motivációjának és személyes kompetenciáinak statisztikai vizsgálata, amely legfőbbképpen a kései „Y”-generáció jellemzőit, kihívásait összegzi és mutatja be. A sikeres diplomás munkavállaló feltétele nem kizárólag a felsőoktatásban megszerezhető tudás minőségi elsajátítása, hanem a jó személyiségjellemzők illetve a külső feltételek megléte. A primer adatgyűjtés egy kérdőíves megkérdezésen alapul, amelyet 121 fő töltött ki. A kérdőívben a válaszadóknak értékelniük kellett a tanulási motivációjukra ható tényezőket illetve a személyes kompetenciákra vonatkozó állításokat. Az elemzés főkomponens analízissel és klaszterek alkotásával valósult meg. A klaszterek alkotása K-means klaszterezési eljárással került végrehajtásra. A személyes kompetenciákat vizsgálva 5 különböző főkomponens került elkülönítésre a Belbin-féle csoportszerepek alapján: megvalósító, elnök, forrásfeltáró, palánta és serkentő. Az öt főkomponensből négy klaszter került kialakításra. A tanulási motivációra ható tényezők vizsgálata során 4 főkomponens került elkülönítésre: megfelelési és teljesítési kényszer, kapcsolatépítés és szórakozás, képzés hasznosítása a jövőben illetve az anyagi függetlenség elérése. Klaszterek képzése nem volt megvalósítható, mert az eljárás szignifikancia értéke minden csoportképző ismérv esetén p>0,05.
Kulcsszavak
Forrás