Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó adóelkerülés egyes kérdései Magyarországon

Dátum
2014-04-11T12:33:40Z
Szerzők
Lengyel, Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vannak olyan adóelkerülési módok, amelyek bár nem törvényesek, a gyakorlatban nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem detektálhatóak (pl. az önfoglalkoztatók esetén alacsony munkajövedelem feltüntetése). A gyakorlati ellenőrzés nehézségei miatt az ilyen típusú adóelkerülési módok orvoslásában is az adórendszer olyan változtatása az elsődleges, amely megnehezíti ezen eszközök használatát, vagy csökkenti az abból származó várhatóveszteséget. A szakirodalom a legális adóelkerülésre és az illegális adócsalási formákat egyaránt az adóelkerülés fogalmával illeti, dolgozatomban azonban kizárólag egyes illegális adócsalási formákat kívánok bemutatni, különös tekintettel az egyik legnagyobb jelentőségű adónem, az általános forgalmi adó vonatkozásában megvalósított visszaélésekre.
Leírás
Kulcsszavak
adó, áfa
Forrás