Kárjóvátétel és mediáció a büntetőügyekben.

Dátum
2011-03-24T07:31:59Z
Szerzők
Zatik, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
2007. januárjától lehet hallani Magyarországon az igazságszolgáltatás körében egy új szót ,,mediáció”. Mit is jelent a mediáció? Feltettem ezt a kérdést a velem kapcsolatban álló olyan mindennapi embereknek, akik nem járatosak a jog világában. Tíz személyből körülbelül három tudta megmondani mit jelent a mediáció, illetve a közvetítői eljárás. Ennek oka lehet az, hogy egy meglehetősen új jogintézményről van szó. Talán a jogintézmény modern formájának fiatalsága – noha maga a szemlélete több száz éves múltra tekint vissza-, esetleg a társadalom részére nyújtandó informálás hiánya az oka az ezidáig szűk körű ismertségének. Azonban azok a szakemberek, illetve hétköznapi emberek, akik kapcsolatba kerülnek a közvetítő eljárással, részükről nagyarányú elégedettség mutatkozik meg.
Leírás
Kulcsszavak
mediáció, kárjóvátétel, helyreállító igazságszolgáltatás
Forrás