Az internet- és médiahasználati szokások hatásai és azok veszélyei a társadalomra nézve

Dátum
Szerzők
Pöstényi, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban azt vizsgáltam meg, hogy a digitális média és a digitális eszközök milyen hatással vannak az emberekre, hogyan befolyásolják a mindennapjaikat, illetve milyen veszélyeknek vannak kitéve azok az emberek, akik a digitális világban élik az életüket. Dolgozatom egy elméleti és egy elemző részből áll. Az első részében tisztáztam az IKT, az internet, valamint az internethasználat fogalmát, majd részletesen jellemeztem a hazánkban élők internethasználati szokásait a Magyarországon ezelőtt végzett felmérések alapján. A második részben bemutattam a kutatásomat, valamint elemeztem a kapott eredményeket, majd az elemző rész végén a kapott eredményeket összehasonlítottam az előzetesen feltett hipotéziseimmel. A dolgozatom elemzéséből kiderült, hogy a fiatalabb korosztály jobban jelen van, és otthonosabban mozog az online felületeken, mint az idősebb korosztályok, és felfedezhető a korosztályok közötti különbség is, mivel a fiatalabbak jóval több időt töltenek el az online felületeken, mint az idősebbek. Azonban az a feltételezésem, miszerint a fiatalok körében igen elterjedtek az online játékok, nem igazolódott be.
Leírás
Kulcsszavak
Internethasználat, Online szokások
Forrás