Talajok kémiai tulajdonságainak meghatározása

Dátum
Szerzők
Földvári, Anna Csenge
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban négy különböző talajtípust vizsgáltam kémiai valamint fizikai tulajdonságaik alapján. Ezek többek között a szervetlen tápanyagtartalom, a szerves anyagtartalom, a kémhatás voltak. A kísérletek során egyrészt a különbféle talajok humuszos szintjeinek összehasonlítása, irodalmi adatok alapján kategóriákba történő besorolását végeztem el, valamint a sztyeppesedő réti szolonyec típus esetén a genetikai szintek közötti különbségeket is vizsgáltam.
Leírás
Kulcsszavak
talajtan, szolonyec, csernozjom, homoktalaj, réti talaj
Forrás