Autóipar és válság

Dátum
2012-11-07T09:13:35Z
Szerzők
Will, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom keretein belül azon kérdésekre kerestem a választ, hogy az olajválságok és a 2007-ben kirobbant gazdasági világválság hogyan érintette az autóipari szektort és hogyan valósult meg a válságkezelés az általam vizsgált nemzetgazdaságokban. Bemutattam a pénzügyi válságok típusait, mint a bankválság, adósságválság, valutaválság és ezek kialakulásának körülményeit. A válságok elemzése során egyértelműen arra a következtetésre jutottam, hogy a pénzügyi likviditásbőség minden általam vizsgált időszakban válságot generált. Továbbá igyekeztem rámutatni a pénzügyi válság kialakulásának körülményeire és globális gazdasági recesszióvá válásának legfőbb mozzanataira, a reálgazdaságra való kiterjedésére. Az ágazat szoros összefüggésben áll más szektorokkal, ezért az ipart ért negatív hatások a hozzá kapcsolódó ágazatokat is befolyásolják. Ez volt az oka annak, hogy rávilágítsak az autóipar válságos időkben való érintettségének mértékére. A válság által generált hitelválságnak, azaz a hitelek hiányának köszönhetően súlyosan visszaesett a kereslet a szektorban, így nem csoda, hogy innen kerültek ki a legnagyobb vesztesek.
Leírás
Kulcsszavak
autóipar, válság
Forrás