A nemzeti identitás és iskolaválasztás kérdése az erdélyi magyarok körében

Dátum
Szerzők
Renge, Henrietta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A romániai oktatási rendszerben az ország megalakulása óta sarkalatos pontnak számított a kisebbségek kezelése, ezen belül is a kisebbségi anyanyelvi oktatás kialakítása és fenntartása. Jelen dolgozat célja, hogy a nemzeti identitás tükrében bemutassa az erdélyi magyarság iskolaválasztási mechanizmusát, különös tekintettel az oktatási nyelvre vonatkozóan. A dolgozat egyik felében az iskolaválasztást befolyásoló tényezőket boncolgatjuk, míg a másikban a jelenkori helyzetet igyekszem feltárni és bemutatni, elhatárolódva annak elbírálásától. Jelen tanulmány leíró jellegű semmi esetre sem állásfoglaló egyik vagy másik választási lehetőség mellett, ennek fényében a hipotézisalkotástól el kell tekintenem, ugyanis sem az asszimilációt sem pedig a gyökerekhez való ragaszkodást nem célom pártolni.
Leírás
Kulcsszavak
identitás, iskolaválasztás, Erdély
Forrás