Az önkormányzatok szerepe a szociális igazgatásban

Dátum
2011-04-07T09:08:04Z
Szerzők
Molnár, Jánosné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A társadalom tagjai egy részének a modern polgári viszonyok között is nyomor, hajléktalanság, iskolázatlanság, betegség, éhezés az osztályrésze. Másokat a lesüllyedés, az elszegényedés réme fenyeget. Történik mindez akkor, amikor nincs természeti katasztrófa, béke van, tehát a gazdaság, a társadalom működési feltételei adottak. A nagy társadalmi különbségek, a létbiztonság hiánya feszültséghez, ellentéthez vezethet a jómódú, szerencsés társadalmi rétegek és szűkölködők között, ami politikai kérdéssé változva az egész társadalom működésképtelenségét, felbomlását eredményezheti. A társadalom alapvető politikai intézménye, az állam valamilyen formában megoldást keresett ezekre a problémákra. A szociális problémák kezelése, a szociális béke megteremtése végső soron a társadalom egészének érdeke. Szakdolgozatomban a fenti társadalmi problémákat alapul véve, Polgár város szociális ellátó rendszerén keresztül kívánom bemutatni az önkormányzatok szerepét a szociális igazgatásban. Polgár város Polgármesteri Hivatalában dolgozom, s munkám során nap, mint nap találkozom olyan emberekkel, akik átmeneti, vagy tartós anyagi nehézségekkel küszködnek, és kilátástalan helyzetükben sokszor kétségbeesve fordulnak segítségért az önkormányzathoz. A város kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedése miatt, valamint a lakosság összetétele miatt magas a munkanélküliek száma, melyből következik az önkormányzat szociális ellátó rendszerének fontossága, melyet a rendelkezésemre álló adatok alapján számadatokkal is szemléltetek dolgozatomban. Szakdolgozatom első részében a szociális igazgatás fogalmára, alapelveire, a szociálpolitika hazai értelmezésére térek ki, valamint a szociális igazgatásra vonatkozó állami döntések jogszabályi formáit mutatom be. Szakdolgozatom második részében a szociális ellátások rendszerére térek ki a szociális törvény alapján, majd Polgár bemutatása után a város szociális ellátó rendszerét ismertetem a helyi rendelet alapján, valamint azt, hogy az egyes ellátási formák, milyen intézményi keretek között valósulnak meg. Említést teszek a közfoglalkoztatás keretén belül az „Út a munkához” programról, annak jelentőségéről, valamint az új közfoglalkoztatási rendszer bevezetéséről, eddig tapasztalt problémákról. Szakdolgozatom harmadik részében szólok a szociális szolgáltatások finanszírozásán belül az állami hozzájárulás változásáról, a szociális igazgatás reformjáról a felhasznált irodalom alapján, valamint megemlítek néhány a szociálpolitika számára megfogalmazott ajánlást.
Leírás
Kulcsszavak
szociális igazgatás, önkormányzat
Forrás