A települési önkormányzatok feladat- és hatásköri rendszerének fejlődése

Dátum
Szerzők
Nagy, Patrícia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a települési önkormányzatok feladat- és hatáskörének fejlődését vizsgálom. A történeti előzmények, alapfogalmak és a helyi önkormányzás általános szabályainak áttekintését követően a rendszerváltástól kezdve elemzem a feladat- és hatásköri rendszer legfontosabb változásait. Munkám végén pedig szót ejtek a járási rendszer kialakulásáról, illetve napjaink néhány közigazgatás-fejlesztési programjáról.
Leírás
Kulcsszavak
települési önkormányzat, önkormányzat, feladat- hatáskör, Mötv., Ötv.
Forrás