Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer szervezete és sajátosságai Magyarországon

Dátum
Szerzők
Kola, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájaként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új „slágerét”, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert választottam, mivel 2015 júniusától lehetőségem nyílt testközelből belepillantani a magyar adóhatóság működésének ebbe a szegmensébe, mint Operatív Osztályon dolgozó, Igazgatási Főreferens Munkatárs. Kijelenthetjük, hogy napjaink legnagyobb adóztatási problémáját az adócsalás jelensége, azon belül is az általános forgalmi adó csalás jelenti, így az újszerű magyar rendszer aktualitása Európában is példaértékű, hisz a feketegazdaság mindenhol jelen van, és az ellene való küzdelem közös ügynek tekinthető. Dolgozatomban a magyarországi helyzetet mutatom be, a rendszer szervezetét és sajátosságait, betekintést engedek a gyakorlati ellenőrzésekbe. A dolgozat befejezéseként elemzést végzek, mely összehasonítja az Uniós csatlakozás előtti, illetve utáni áfa bevételeket, továbbá az EKÁER rendszer bevezetésének adózásra vonatkozó hatásait.
Leírás
Kulcsszavak
EKÁER, adócsalás
Forrás