A társadalmi (disz)funkcionalitás reprezentációja Németh László Gyász és Iszony című regényeiben

Dátum
Szerzők
Szabó, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a társadalmi (disz)funkcionalitást vizsgálom Németh László Gyász és Iszony című regényeiben, amely leginkább az egyén pozícionálásában érhető tetten. E szövegben a társadalmi normastruktúra megképződésével, a falu terének és közösségének főszereplőkre vonatkozó destruktív hatásaival, a két főhősnő személyiségének kríziseivel, valamint a pletyka szociológiai relevanciájával foglalkozom, a regényeket együtt kezelve, de nem egyként olvasva.
Leírás
Kulcsszavak
társadalom, Németh László, egyén, közösség, térpoétika, narratopoétika, identitás, pletyka
Forrás