A behavioral economics approach to perceived inflation

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Recent years have brought an era of extremely low inflation both in Hungary and in the EU. However, the inflation perceived by consumers has not followed precisely the same path. In the article I attempt to shed light on the underlying causes of this discrepancy, using the concepts of behavioral economics. A summary of the results of the relevant literature and an empirical analysis of Hungarian perceived inflation patterns (both on the aggregate level and for demographic groups) form the backbone of the article. The main findings of the research show that there is a significant bias in the inflation perceptions of Hungarian individuals, caused by psychological phenomena. The extent of the bias varies among sociodemographic groups, but not in exactly the same way as one would expect from the literature. Journal of Economic Literature (JEL) codes: E03
Az infláció 2015-ben továbbra is alacsony szinten maradt mind Magyarországon, mind az Európai Unióban. Ezt a folyamatot azonban az emberek által érzékelt infláció csak részben követte, a fogyasztók jelentős része szerint az árak továbbra is nőnek. A mért és érzékelt infláció közötti eltérés általánosan megfigyelhető jelenség, évtizedek óta kutatott témakör. A tanulmány fő célja körbejárni ezt az anomáliát, felhasználva a viselkedésgazdaságtan eredményeit. Másrészről a releváns irodalom eredményeire támaszkodva megvizsgálom, miért érzékelnek eltérő inflációt a társadalmi csoportok, illetve Magyarország esetében empirikus elemzést is folytatok, statisztikai és ökonometriai módszertant használva. Általános érvényű következtetésem, hogy a torzítások, heurisztikák érdemben befolyásolják az egyének, társadalmi csoportok által érzékelt inflációt, noha a hatás kvantifikációja nehéz. A magyar empíriát vizsgálva ugyancsak kimutathatók torzítások, noha ezek nem minden esetben egyeznek a nemzetközi megfigyelések eredményeivel. Journal of Economic Literature (JEL) codes: E03  
Kulcsszavak
érzékelt infláció, torzítás, perceived inflation, distortion
Forrás
Gyűjtemények