Inter- and intraspecific acoustic adaptations in an avian brood parasite–host coevolutionary system

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Brood parasites form a functionally distinct group of natural enemies on the predator-parasite continuum, which hijack host reproductive resources and divert them towards their own reproduction by alloparental care. This reproductive strategy evolved several times throughout the history of Life as a means of increasing individual fitness benefits by imposing the costs related to reproduction on conspecific or heterospecific individuals. Obligate brood parasitism, as a form of extreme interspecific alloparental care evolved on multiple occasions in social insects, at least once in fishes, and at least six times in birds. The coevolutionary relationship between the common cuckoo Cuculus canorus and one of its common hosts, the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus provides a great opportunity to study evolution in general, and of coevolution, in particular. The studies presented in the doctoral dissertation focus on the acoustic aspects of the interspecific coevolutionary relationship between cuckoos and great reed warblers, but also intraspecific communication between female and male cuckoos alike. We found that (1) both male and female cuckoos pay attention to the alarm calls of their hosts, (2) the calls of female cuckoos dampens the intensity of nest defence by hosts, (3) territorial intrusions of female cuckoos belonging to different colour morphs do not influence the response intensity of conspecifics, and (4) call rate of male cuckoos is not related to their size and does not affect the response intensity of other males.


A költésparaziták egy funkcionálisan elkülönülő természetes ellenség-csoportot alkotnak a ragadozó-parazita kontinuum mentén, amelyek nemrokon egyedek szülői gondozását kihasználva növelik saját szaporulatukat. Az obligát interspecifikus költésparazitizmus – a költésparazita életmód szélsőséges formája – több alkalommal is kialakult az élet evolúciója során: megtaláljuk szociális rovaroknál, halaknál, és madaraknál is. A közönséges kakukk Cuculus canorus és egyik gyakori gazdája, a nádirigó Acrocephalus arundinaceus közötti kapcsolat nagyszerű lehetőséget nyújt az evolúció és különösen a koevolúció tanulmányozására. A doktori disszertációban bemutatott vizsgálatok a kakukk és nádirigó közötti interspecifikus koevolúciós kapcsolat akusztikai aspektusaira, illetve a tojó és hím kakukkok közötti intraspecifikus kommunikáció vizsgálatára összpontosítanak. Megállapítottuk, hogy (1) a tojó és hím kakukkok figyelnek gazdafajuk riasztóhangjára, (2) a tojó kakukkok hangja tompítja a gazda fészekvédelmezésének intenzitását, (3) a különböző színváltozatokhoz tartozó tojó kakukkok territoriális behatolásai nem befolyásolják a fajtársak válaszintenzitását, és (4) a hím kakukkok hangadási rátája nincs összefüggésben a méretükkel, és nem befolyásolja a többi hím válaszintenzitását.

Leírás
Kulcsszavak
brood parasitism, common cuckoo, great reed warbler, acoustic adaptations, coevolution, költésparazitizmus, kakukk, nádirigó, akusztikus adaptációk, koevolúció
Forrás