Magyarországi prostituáltak életútjai és kilátásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A prostitúcióra sokan az egyik legősibb szakmaként tekintenek. Társadalmi elfogadottsága a történelem során változó volt, napjainkban is előítéletek övezik, bár az elmúlt években ezek enyhülni látszanak. Az online szexmunka térnyerésével a szakma bizonyos ágazatait egyre inkább elfogadja a társadalom, bár az utcai, offline szexmunka megítélése továbbra is többnyire negatív. Korábbi kutatások alapján kijelenthető, hogy a magyar társadalom nincs tisztában a prostitúció jogi szabályozásával, a törvényekben magukban is felfedezhetőek különböző joghézagok, melyek még inkább megnehezítik a prostitúció, mint munka társadalmi elfogadását. Dolgozatomhoz hét szakmabeli magyar nővel készítettem félig strukturált mélyinterjút, hogy megismerjem élettörténetüket, pályaválasztási motivációkat, munkájuk hatását a kapcsolati hálójukra, jövőképüket és véleményüket a szexmunkáról, mint résztvevők. Elemzésemben fontos tényezőnek bizonyultak a nők rossz otthoni mintái és anyagi helyzete, társadalomba való beilleszkedési nehézségeik már gyerekkorukban, valamint a függetlenség és egy jobb életszínvonal iránti igényük.

Leírás
Kulcsszavak
prostitúció, szexmunka, futtatás, OnlyFans, stigmatizáció
Forrás