A közigazgatás verbális modellje és a modell következményei

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The article illustrates how to build up a practical and suitable economic model of public administration. The system described by the author cannot explain every single phenomena of the so called "public administration acting space". The primary function of the model is rather to prepare the public administration (as a test object) for other, further analysis - especially for measuring performance. The conclusion of the article is that public administration is not a special test object. A significant quantity of measurement tools is available so that we can understand the main issues of the operation of public administration - from an economic point of view. Journal of Eonomic Literature (JEL) classification: H44, H70, H83, K10
Az írás azt szemlélteti, hogy miképp lehetséges és érdemes a közigazgatást közgazdasági elemzésekben definiálni és modellezni. A felvázolt rendszer nyilvánvalóan nem képes a köziigazgatás cselekvési terében tajló összes jelenséget megmagyarázni; elsődleges funkciója az, hogy "előkészítse" a vizsgálati tárgyat (a közigazgatást) további elemzések (elsősorban a mérés) számára. A cikk végkövetkeztetése, hogy bizonyos nézőpontból a közigazgatás nem speciális vizsgálati tárgy, és rengeteg felhalmozott tudás és közgazdasági, mérési eszköz áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy jobban megértsük a működését - ugyanakkor az ismeretek inkább elaprózva, szétszórva találhatók meg az irodalomban. Journal of Economic Literature (JEL) kód: H44, H70, H83, K10
Kulcsszavak
közigazgatás, közigazgatási teljesítménymérés, az állam feladatai, public administration, performance measurement in public administration, the functions of the state
Forrás
Gyűjtemények