Examining the perception of innovative online banking services – a discrete choice experiment among university consumers

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In our study, we examine consumer preferences for innovative online banking services among students in business and management education. To achieve our research goal, we conducted a discrete choice experiment with the target group. The alternatives of our hypothetical decision situations included in our experiment were characterized by the possibility of ATM smartphone integration, the availability of real-time banking, the availability of NFC payment, and the cost per transaction. Based on our model estimates, we found that all three examined services (ATM smartphone integration, real-time banking, NFC payment) have a positive perception among respondents, while the increase in cost has a negative effect on the respondents’ sense of utility. The results of the latent class model estimated in order to address the preference heterogeneity highlighted the existence of a consumer group with very strong preferences and thus a high willingness to pay (average HUF 70) towards the existence of the NFC service. Male students with a non-Debrecen resident in higher-level vocational training are more likely to be included in this class.
Tanulmányunkban az innovatív online banki szolgáltatások irányába tanúsított fogyasztói preferenciákat vizsgáljuk gazdálkodástudományi képzésben résztvevő hallgatók körében. Kutatási célunk elérése érdekében diszkrét választási kísérletet hajtottunk végre az elemezni kívánt célcsoporttal. A kísérletünkben szerepeltetett hipotetikus döntési helyzeteink alternatíváit az ATM-okostelefon integráció lehetősége, a valós idejű banki ügyintézés rendelkezésre állása, az NFC fizetés elérhetősége és a tranzakciónkénti költség jelentették. Modellbecsléseink alapján megállapítottuk, hogy mindhárom vizsgált szolgáltatás (ATM-okostelefon integráció, valós idejű banki ügyintézés, NFC fizetés) pozitív megítélést élvez a kitöltők körében, míg a költség emelkedése negatívan hat a megkérdezettek hasznosságérzetére. A preferencia-heterogenitás kezelése érdekében becsült látens osztályú modell eredményei rávilágítottak arra, hogy létezik egy fogyasztói csoport, amely nagyon erős preferenciákat, és ezen keresztül magas (átlagosan 70 Ft-os) fizetési hajlandóságot mutat az NFC szolgáltatás meglétének irányába. Ezen osztályba pedig nagyobb valószínűséggel kerülnek felsőoktatási szakképzésben résztvevő, nem debreceni lakcímmel rendelkező férfi hallgatók.
Kulcsszavak
innovatív online banki szolgáltatások, diszkrét választási kísérlet, látens osztályú modellezés, innovative online banking services, discrete choice modelling, latent class modelling
Forrás
Gyűjtemények