Állat-növény interakciók szerepe a gyepek biodiverzitásának megőrzésében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az értekezés célja azoknak a természetvédelmi szempontból lényeges mechanizmusoknak, pontosabban állat-növény interakcióknak a mélyebb megismerése, melyek szerepet játszanak a szárazgyepek fajkészletének és szerkezetének kialakításában, valamint fenntartásában. Az értekezés első két fejezetében ezeket a folyamatokat olyan természetes és az emberi tevékenységek által jelentősen átalakított tájakban elhelyezkedő gyepi élőhelyeken vizsgáljuk, ahol a gyepek csak kis kiterjedésben és gyakran elszigetelve maradtak fenn. A harmadik fejezetben pedig egy globális áttekintést adunk a kisemlősök magterjesztésben betöltött szerepéről. Az értekezés fejezetei nemzetközi folyóiratokban megjelent közleményeken alapulnak. A közepes intenzitású szarvasmarha legelés szikes- és homoki gyepek növényzetére gyakorolt léptékfüggő hatása: Egy hagyományos kezelési módot, a szarvasmarhával történő legeltetést vizsgáltuk három különböző szárazgyepi élőhelyen. Célunk a közepes legelési nyomással történő legeltetés illetve a felhagyás gyepi- és gyomfajok fajgadagságára gyakorolt hatásának vizsgálata volt különböző térbeli léptékben. A vizsgálat eredményei alapján olyan gyakorlati ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyek elősegítik a vizsgált gyepi élőhelyek megfelelő kezelését, ezáltal biztosítva a gyep megfelelő állapotát és biodiverzitásának fenntartását. A vörös róka talajbolygatásának hatása a szárazgyepi közösségek növényzetének fajösszetételére: Ebben a fejezetben a vörös róka általi talajbolygatás gyepekre gyakorolt hatását vizsgáltuk a táji környezet függvényében. Célunk a növényzet szerkezetének és fajösszetételének vizsgálata volt, különös tekintettel a gyepi és gyomfajok arányára. Kistestű növényevők szerepe a magok terjedésében és a növények megtelepedésében: A magok terjedésének egy sokáig alábecsült és kevéssé ismert módja volt a kistestű növényevők általi magterjesztés. Egy globális irodalmi áttekintés keretében ennek a csoportnak a magterjesztő szerepét kívántuk áttekinteni és értékelni. Értékeltük a csoport általi magterjesztési módokat, illetve azokat az abiotikus és biotikus környezeti tényezőket, melyek befolyásolhatják a terjedési folyamatokat. Ismertettük a kistestű növényevők azon élőhely-formáló viselkedési formáit, amelyek elősegítik a magok csírázását és lehetőséget nyújtanak a növények sikeres megtelepedésére. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kutatási terület hiányosságainak hangsúlyozására és javaslatokat tettünk a jövőbeli kutatási irányokra.


The aim of the dissertation is to gain a deeper understanding of the mechanisms important for nature conservation, i.e. the animal-plant interactions that play a role in the formation and maintenance of the species composition and structure of dry grasslands. In the first two chapters of the dissertation, we examine these processes in grasslands located in natural and considerably transformed landscapes, where grasslands often have survived only in small isolated fragments. In the third chapter, we provide a global overview of the role of small herbivores in seed dispersal. The chapters of the dissertation are based on results published in impacted papers of the author. Scale-dependent effects of medium-intensity cattle grazing on the vegetation of alkaline and sandy grasslands: A traditional management type, cattle grazing, was studied in three different dry grassland habitats. Our aim was to investigate the effect of medium-intensity grazing and abandonment on the species richness of grassland specialist and weed species at different spatial scales. Based on the results, we gave practical recommendations that promote the proper management of the studied grasslands, thus ensuring the required condition of the habitats and the maintenance of their biodiversity. Effect of soil disturbance by red fox on the species composition of dry grassland communities: In this chapter, we examined the effect of soil disturbance by red fox on grasslands depending on the landscape context. Our aim was to study the structure and species composition of the vegetation, with special attention to the proportion of grassland specialist and weed species. The role of small herbivores in seed dispersal and plant establishment: Seed dispersal by small herbivores has long been an underestimated and less-known way of dispersing seeds. Our aim was to provide a global synthesis of the role of small herbivores in seed dispersal and plant establishment. We evaluated the types of seed dispersal by the group and the abiotic and biotic environmental factors that may influence the dispersal processes. We presented the habitat-transforming activities of small herbivores that promote seed germination and provide an opportunity for successful plant establishment. We paid special attention to the knowledge gaps of the research area and made suggestions for future research directions.

Leírás
Kulcsszavak
legelés, magterjedés, talajbolygatás, grazing, seed dispersal, soil disturbance
Forrás