Z- generáció családalapítással, gyermekvállalással kapcsolatos attitűdje, motivációi napjainkban Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban több okból kifolyólag is aktuális téma a Z-generáció gyermekvállalási kedve. Az említett generáció fiataljai jelenleg abban az életkorban vannak, amikor időszerűvé válik számukra a családalapítás kérdése. Ugyanakkor sokan még iskolapadban ülnek, elsősorban a karrierjüket építik, továbbá vannak, akik egyáltalán nem szeretnének gyermeket vállalni. Szakdolgozatomban arra vállalkoztam, hogy feltárom, a Z-generációs fiatalok hogyan vélekednek a családalapításról, mi motiválja őket, milyen az általános attitűdjük a témával kapcsolatban. Kerestem a döntésüket befolyásoló tényezőket, illetve az általuk szükségesnek tartott feltételek. A dolgozat első felében áttekintettem a vonatkozó szakirodalmat, meghatároztam a fogalmi kereteket, illetve vázoltam az utóbbi évtizedek tendenciáit. Négy nagyobb dimenzió mentén végeztem a kutatást. Elsőként a családi háttér befolyását vizsgáltam. Második dimenziómat a fiatalok családalapítási kedve, motivációja adta. Harmadikként a személyes preferenciáikat, illetve a gyermeket nem tervezők döntésének okait kutattam. A negyedik dimenzió a tanulmányok, illetve karrier köré épült. A kvantitatív módszerrel felvett adatok elemzésével a bennem megfogalmazódott kutatási kérdésekre kerestem a választ. Végezetül a kapott eredményeket összevettem a szakirodalommal, és levontam a következtetéseket.

Leírás
Kulcsszavak
Z-generáció, gyermekvállalás, családalapítás
Forrás