Hogyan lehet eredményesebb egy kreatívipari szervezet napjainkban?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy közművelődési intézményen belül működő kreatívipari szervezet eredményességének javítását tűztem ki célul. Rámutatok, hogy a hazai kreatíviparban jelentős gazdasági potenciál rejlik, amely jövőjét az eredményesen működő hazai kreatívipari szervezetek jelentik. Az ilyen szervezetek versenyképességét elsősorban a kreativitás határozza meg, ezért az eredményes működés kulcsfontosságú feltétele a szervezeti kreativitást támogató körülmények megteremtése. Így emiatt felkutattam azokat az egyéni és környezeti tényezőket, amelyek befolyásolják egy szervezet, és az azt alkotó egyének kreativitását. Kutatásom során, megismertem a vizsgált szervezet aktuális helyzetét. A megszerzett információk alapján láthatóvá váltak az elemzett szervezet kreativitását jelenleg is támogató egyéni és környezeti tényezők, valamint fény derült azokra a faktorokra is, amelyek jelenleg akadályozzák a szervezet kreativitását és ezáltal a jövőbeli eredményesebb működés fejlődési lehetőségét hordozzák magukban.

Leírás
Kulcsszavak
kreativitás, szervezeti kreativitás, kreatívipar, kreatív gazdaság
Forrás