NOD-like receptorok expressziójának vizsgálata LPS aktivált humán monocita eredetű makrofágokban és dendritikus sejtekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az immunsejtek közül a makrofágok a veleszületett immunitás részei és kulcsfontosságú szerepet töltenek be a szervezetbe bekerülő idegen/veszélyes anyagok felismerésében. A felszínükön, valamint intracellulárisan kifejeződő mintázatfelismerő receptoroknak köszönhetően felismerik a patogén asszociált vagy veszélyforrásokat jelző molekuláris mintázatokat, majd különböző intracelluláris jelátviteli útvonalakon keresztül indukálják a pro-inflammatorikus citokinek (TNFα, IL-6 és IL-1β) termelődését. A makrofágokhoz hasonlóan a dendritikus sejtek is rendelkeznek különböző mintázatfelismerő receptorokkal, amelyek nagyban segítik őket a periférián a patogének felismerésében és inaktiválásában. A dendritikus sejtek emellett hivatalos antigénprezentáló sejtek, ami azt jelenti, hogy a bekerült patogén/kórokozó megkötése után a felszínükön nagy mennyiségben fejeznek ki MHCI molekulákat, amelyek segítségével bemutatják a patogén egyes elemeit az immunrendszer más sejtjei számára. Mivel ezen sejttípusoknak kulcsfontosságú szerepe van a komplex immunfolyamatokban és főként a veleszületett immunitás részeként feladatuk a bekerült patogének felismerése és inaktiválása ezért célunk az volt, hogy feltérképezzük, hogyan változik a különböző inflammatorikus citokinek termelése és egyes receptorok expresszójának dinamikája ezekben a sejtekben időfüggő LPS kezelést követően. Kísérleteinkhez a sejteket humán perifériás vérből nyertük. A perifériás vérből monocitákat szeparáltunk amiket ezután 5 napon keresztül különböző növekedési faktorok jelenlétében makrofágokká és dendritikus sejtekké differenciáltattunk. Az így kapott sejteken ezután időfüggő LPS kezelést végeztünk. A citokinek expresszójának változásait ELISA módszerrel mértük míg a különböző intracelluláris mintázatfelismerő receptorok (NLR) expresszójában bekövetkezett változásokat qPCR technikával detektáltuk. Kísérleteink azt mutatják, hogy a három féle sejttípus teljesen eltérő dinamikával reagál az időfüggő LPS kezelésre, mind a citokin termelés, mind az NLR receptorok expressziójának tekintetében. Az NLR receptorok expressziójának mérése során sikerült azonosítani a különböző sejttípusok LPS indukcióra bekövetkezett expressziós különbségeit, valamit érdekes dinamikájú változások következtek be a gyulladásos citokinek termelésében.

Leírás
Kulcsszavak
makrofág, dendritikus sejt, citokin, qPCR, LPS
Forrás