The Role of Foreign Capital in the Competitiveness of the Hungarian Economy

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Capital is needed for development, the catch-up with the developed countries, creating and boosting competitiveness, which may come from internal and external sources. Our internal resources have always been limited and still are, so we have to resort to external resources, too. The external source can be a foreign credit, a grant, an aid, and foreign direct investment. Foreign capital has been and still is indispensible in the various stages of our economic development.
A fejlődéshez, a fejlett országokhoz való felzárkózáshoz, a versenyképesség megteremtéséhez, annak növeléséhez tőkére van szükség. Ez a tőke származhat belső és külső forrásból. Mivel azonban belső forrásaink mindig szűkösek voltak és most is azok, külsőket is igénybe kellett vennünk. A külső forrás lehet külföldi hitel, vissza nem térítendő támogatás, segély és lehet külföldi működő tőke. Ez utóbbi igénybevétele gazdasági fejlődésünk különböző szakaszaiban többször fontos volt és ma is nélkülözhetetlen.
Kulcsszavak
competitiveness, privatisation, foreign direct investment, versenyképesség, privatizáció, külföldi működő tőke
Forrás
Gyűjtemények