Könyvtárhasználati szokások a Hosszúpályi Községi Könyvtárban

Dátum
2006-07-28T10:57:13Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Különösen fontos a partnerek elvárásainak és vélekedésének ismerete akkor, ha tudatosan akarjuk mérni az intézmény teljesítményét, ha elkötelezzük magunkat a minőségmenedzsment módszerek alkalmazása mellett. A könyvtárak esetében fontos szerepe van a minőségnek, hiszen az utóbbi évtizedekben gyökeresen megváltoztak a könyvtárhasználati szokások, egyre szélesedik azoknak a köre, akik a könyvtárakat, mint korszerű információforrásokat értelmezik, és elvárják, hogy a szolgáltatások gyorsak, pontosak, korszerűek legyenek. A korszerű felszereltség önmagában nem elég ahhoz, hogy meg tudjunk felelni az információs társadalom elvárásainak. Arra is szükség van, hogy a szolgáltatásainkat az állandóan változó társadalmi környezet elvárásaihoz igazítsuk. Be kell látnunk, hogy megkerülhetetlen a partnerek elvárásainak beépítése a szervezet működésének rendszerébe.

Dolgozatom témájaként a falusi felnőtt lakosság könyvtárhasználati szokásainak feltérképezését választottam. Témaválasztásomat alapvetően befolyásolta, hogy Hosszúpályi Nagyközségben élek, és a község könyvtárában dolgozom.

Leírás
Kulcsszavak
könyvtárhasználat, könyvtárhasználati szokások, könyvtárszociológia, olvasási szokások, olvasásszociológia
Forrás