A BRAVO/SZTÁR Sport tartalmi és formai változásai, illetve megszűnésének okai

Dátum
2014-04-17T09:55:53Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom a BRAVO, később SZTÁR Sport című hetilap tartalmi és formai elemzését tartalmazza, az újság gazdasági hátterének megvilágítása mellett, elvezetve a megszűnés okaihoz. Kutatásomban rendelkezésemre álltak a folyóirat évfolyamai, emellett jelentős információkat tudtam szerezni a lap volt munkatársaitól. Dolgozatom négy nagyobb részre oszlik, mely témakörökben vizsgáltam a lap történetét és alakulását: ezek a címlap-, és tartalomelemzés, az újság képi világának elemzése, és a gazdasági háttér mozgatórugói.

Leírás
Kulcsszavak
bravo sport, sztár sport, sportsajtó, sportmédia
Forrás