A sport és a büntetőjog kapcsolata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A sport egy speciális közeg, és a büntetőjoggal való kapcsolata is érdekes. Szakdolgozatomban a sport világában leginkább tapasztalható bűncselekmény-típusokat vettem górcső alá, a sport és a büntetőjog kapcsolatát vizsgáltam. Elsősorban a sportolók által, illetve a sportolók sérelmére elkövetett bűncselekményeket kutattam. Rengeteg jogesettel szemléltettem az egyes bűncselekmények megvalósulási formáit, hiszen a gyakorlati példák által számos konklúziót lehet levonni. Fontosnak tartottam a sportjogi szankciókat is bővebben kifejteni, hiszen a legtöbb esetben ok-okozati összefüggés van a büntetőjogi szankció, és a sportjogi szankció között. A magánindítványra üldözendő bűncselekményeknél a gyakorlati példák által a sértetti motivációt is igyekeztem megfejteni, különös tekintettel a sport sajátosságaira. A történeti áttekintések segítségével bemutattam, hogy milyen kihívások elé állította a sport a jogtudományt, illetve azt, hogy hogyan reagáltak a kihívásokra a jogalkotók és a jogalkalmazók. Néhány olyan, a sport világában tapasztalható cselekményt is bemutattam, amelynek büntetőjogi értékelése még napjainkban is gondot okoz a jogtudománynak.

Leírás
Kulcsszavak
sport, büntetőjog
Forrás