Az európai tőkepiacok átalakulása és a Budapesti Értéktőzsde

Dátum
2007-01-09T14:42:19Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom első részében a Budapesti Értéktőzsde történetéről, illetve a részvény és származékos szekció fejlődéséről írok. Kitérek az euró hatására az európai tőkepiacokra és a tőzsdék közötti együttműködésre, de a hangsúlyt a tőkepiacok újraszabályozására helyeztem. Részletesen foglalkozok a Pénzügyi Szolgáltatások Akciótervével és a Bölcsek Bizottságának tevékenységével, aki Lámfalussy Sándor vezetésével új négyszintű jogalkotási technikát dolgozott ki. Ezután az Akcióterv keretében született fontosabb irányelvekről írok, mint például a pénzügyi piacokra vonatkozó keretelvről, és a piaci manipuláció és bennfentes kereskedelem kérdéséről. Az egységes tőkepiaci elképzelés jelentős jogalkotási és alkalmazkodási feladatot ró hazánkra is. Végül a Tőzsde hosszú távú stratégiájáról lesz szó, amivel remélhetőleg versenyképességét nemcsak megőrizni, hanem erősíteni fogja.

Leírás
Kulcsszavak
Budapesti Értéktőzsde, Pénzügyi Szolgáltatások Akcióterve, Bölcsek Bizottsága, Lámfalussy-eljárás, tőkepiaci integráció
Forrás