A nevelői tevékenység vizsgálata a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben

Dátum
2014-04-29T08:25:24Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Absztrakt

Iker Krisztina, Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete, Andragógia Tanszék Szakdolgozat címe: A nevelői tevékenység vizsgálata a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben Kulcsszavak: kriminálpedagógia, kriminálandragógia, nevelés, nevelő, reszocializáció, reintegráció, rehabilitáció Dolgozatom témájaként a kriminálandragógiát választottam. Ez nem más, mint a felnőttkorú elítéltek oktatása és képzése a büntetés-végrehajtási intézetekben. Ez a téma az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapott és kap a büntetés-végrehajtásban. A szakdolgozatomban a nevelői tevékenységet vizsgálom. Az interjúzás módszerével nyolc nevelőt kérdeztem meg, akik a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben dolgoznak. A kutatásomat három feltevésre alapoztam melyek közül az első kettő igaznak bizonyult, az utolsó pedig hamisnak. A feltevéseim a következők voltak: • A Tiszalöki Börtön fogvatartottjai kis mértékben motiváltak a tanulásra. A motiváltságuk vagy jutalom céljából vagy anyagi támogatás szerzésére irányul. • A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nevelőinek munkáját megnehezíti, hogy kevés időt töltenek a rabokkal. Más feladatkörök betöltése miatt nincs elég idejük a rabok nevelésére. • A Tiszalöki Intézetben dolgozó nevelők nem gondolják eredményesnek munkájukat, nem érzik tevékenységeik sikerét Témavezető neve: Márkus Edina Ph.D. Szakdolgozat készítésének éve: 2014

Leírás
Kulcsszavak
kriminálandragógia, nevelő
Forrás