Szervezett bűnözés-bűnszervezet

Dátum
2014-04-18T08:14:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a szervezett bűnözés és a bűnszervezetek problémakörével foglalkozom, különös figyelmet fordítva a magyarországi szervezett bűnözés kialakulására. A rendszerváltást követően jelentős hatást gyakoroltak az orosz maffiaként ismert sok nemzetből összetevődő alakzat a hazai szervezett bűnözés fejlődésére, ezért a posztszovjet szervezett bűnözés kialakulását, jellemvonásait is vizsgálom. Ezenkívül szerepel a dolgozatomban a szervezett bűnözés büntetőjogi, valamint kriminológiai definiálása, hazai illetve nemzetközi jogszabályi háttere is. Munkám fő részét a hazai szervezett bűnözés kialakulása képzi, amelynek folyamatát a 70-es 80-as, 90-es valamint az ezrefordulót követő évek szevezett bűnözéssel összefüggő változásaink, társadalmi-gazdasági körülményeinek bemutatásával szemléltetek. Kitérek továbbá a hazai, illetve a határon átnyúló szervezett bűnözéssel szembeni fellépésre.

Leírás
Kulcsszavak
Szervezett bűnözés, Bűnszervezet
Forrás