Tanú a büntetőeljárásban

Dátum
2014-04-15T12:14:31Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A bizonyítási rendszer a magyar büntetőeljárásban lényeges változásokon ment keresztül az elmúlt évszázadok alatt. A jelenlegi bizonyítási rendszer hazánkban meglehetősen komplex jelenségekből áll, kialakulása a történelem fejlődésének, társadalmi változásoknak, a technika rohamos előrelépésének köszönhető.Szakdolgozatomban bemutatom, a tanú fogalmát a korábbi törvények kapcsán, illetve, hogy Neuherz szerint a tanúkat milyen csoportokra lehet osztani. Vizsgálom, hogy a tanúkat milyen kötelezettségek terhelik, illetve, hogy milyen jogok illetik meg őt, és, hogy a vallomástételnek milyen akadályai fordulhatnak elő a büntetőeljárás során. Foglalkozom a tanúvédelem eszközeivel, melyek a tanú védelme érdekében nagy jelentőséggel bírnak, mivel a tanú megfenyegetése, zsarolása, megfélemlítése, hazánkban sem számít új jelenségnek. Végezetül, pedig a tanú kihallgatásának szabályait, és a vallomásokat befolyásoló tényezőket mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
tanú, büntetőeljárás
Forrás