„Return to the countryside” – The retention possibility of the sport

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Nowadays, one of the most interesting parts of sociology is the research of the rural areas’ specific features. Within these studies the rural areas ability for survival and to retain forms an important basis. A basic pillar of these, that the youth from these areas become sufficiently motivated to return to their rural homeland after finishing their studies and be able to redound the local social and economic development. Sadly, we experience the opposite of it. Young generations are fleeing to large cities and in medium or long term it leads to the decay of these involved settlements; in worst case scenario the results can be irreversible. In close relation with the aforementioned, we have to mention the specific behaviour of the local – rural – elite, which can be the source of further problems. In the course of our research, we wanted to investigate, that what is the reason that university students, who are studying in large cities don’t want to return or move to rural areas. Furthermore, we tried to give an inside view about their opinions of rural areas and the life in the countryside. 
A vidék sajátosságainak kutatása napjaink egyik legérdekesebb szakszociológiai területét képezi. Ezen belül fontos vizsgálatok alapjául szolgál a vidék élet- és megtartó képessége, melyek egyik alappillére, hogy a fiatalok tanulmányaik végeztével vissza akarjanak térni és képesek legyenek a helyi gazdasági és társadalmi fejlődés, innováció katalizátoraivá válni. Manapság azonban ennek ellenkezőjét tapasztaljuk. Az imént említettekkel szoros összefüggésben jelenik meg a vidékiség is, mint a helyi – vidéki – értelmiség sajátos magatartásmódja, mely további problémák forrását képezheti. A kutatásunk során többek között arra kerestük a álaszt, hogy mi az oka annak, hogy a vidéki települések jelentős része nem vonzó a nagyvárosi felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára, legyen szó akár az oda való visszatérésről, vagy kiköltözésről, továbbá vidékképükről, vidékkel kapcsolatos nézeteikről is igyekeztünk újszerű képet adni. Kutatásunk fókuszában szerepelt a sport vidéki közösségmegtartó erejének elemzése is.A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Kulcsszavak
Forrás