A környezeti magatartás vizsgálata egyes hazai mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában

Dátum
2011-05-18T07:34:09Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkám témája a mezőgazdasági vállalatok környezettudatos magatartásának alakulása az Európai Uniós környezetben. Ma már sok ország célkitűzésében jelentős szerepet kap a környezeti állapot megőrzése, javítása. Kiemelt jelentőségűvé vált a fenntarthatóság társadalmi feltételeinek kutatása. Dolgozatom elkészítéséhez 5 állattartó telepet kerestem fel, kis-, közép-, illetve nagyvállalkozásokat, ahol mélyinterjú segítségével igyekeztem információkat gyűjteni a környezeti magatartásuk felöl. Az interjúban segítségemre voltak a telepvezetők, a vállalkozások környezetvédelmi biztosai és egy független szakértőt is sikerült megkérdeznem. Hipotézisként azt fogalmaztam meg, hogy a vállalatok üzemmérete nagymértékben befolyásolja az adott vállalat környezettudatosságát valamint, hogy jellemzően a nagyobb vállalatoknál nagyobb odafigyelést tapasztalhatóa környezeti kérdésekre. 4 hónapos bécsi ösztöndíjam alatt egy kisebb tanulmányt írtam a helyi és más külföldi diákok környezethez való viszonyulása alapján. Hipotézisként a helyi környezettudatosságot és a szelektív hulladékgyűjtést állítottam fel. A dolgozatot a 4. Számú mellékletben taglaltam (angolul).

Leírás
Kulcsszavak
EMAS, környezettudatosság, ISO 9001, KIR
Forrás