A Szamos-vidék vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének kiegészítése a magyar-román regionális együttműködés fejlesztésével

Dátum
2011-11-08T13:37:15Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a Szamos folyó határon átnyúló, egységes vízgyűjtő gazdálkodás-, és regionális gazdasági fejlesztés lehetőségének megteremtését vizsgálom egy működő nemzetközi határvízi megállapodásban foglaltak figyelembevételével. Dolgozatom első részében a Magyar Vízgyűjtó-gazdálkodás általános részeit mutattam be. Ebben a részben kapott helyet a Szamos folyót érintő alegység jellemzése, majd ezek után a régiók legfontosabb pontjait ismertettem, mivel az alapismeretek nélkül a regionális fejlesztést nem lehetett volna értelmezni. A második részben a Román-Magyar Határvizi Egyezmény létrejöttének és kialakulásának főbb részeit ismertettem, majd ezt követően az Egyezményben leírt fontosabb részeket elemeztem részletesebben. A Bizottság felépítésétől kiindulva addig, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, ha bármilyen katasztrófa következik be hazánkban. Az utolsó részben pedig hazánk regionális vízgazdálkodás-fejlesztését mutattam be a kezdetektől napjainkig. Végül de nem utolsó sorban az egész dolgozatomat azzal zártam, ami a szakdolgozatom címében is megjelenik, egy olyan, a jövőben megvalósuló projektet ismertettem, amely az egész témámat összefoglalta. Ez a projekt az Észak-Alföldi régió fejlesztésének a lehetőségét segítte elő, az ott élő embereknek egy hatalmas lehetőséget adott, és ami a legfontosabb, hogy a két ország között kötött egyezmény is megjelenik, mivel a projekt legfontosabb része a Szamos folyó korábbi gátfejlesztése által létrejött öko-terület fejlesztése volt. Az öko-terület fejlesztése csak határon átadott belvízkészlet biztosításával érhető el.
Dolgozatommal azt szerettem volna elérni, hogy láthassák az emberek, hogy országunk mindent megtesz annak érdekében, hogy egy térség vizei által okozott katasztrófa, ipari balesetekből származó vízszennyezés a közeljövőben a lehető legkisebb valószínűséggel következzen be. A Román-Magyar Határvizi Egyezménynek is a legfőbb célja az, hogy meghatázozzák azokat az intézkedéseket, amelyeket mindkét országnak be kell tartani ez előbb említett célok érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
régió, Magyar- Román Határmenti Egyezmény, fejlesztési lehetőségek
Forrás