Krízisek és nehézségek a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok életében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozat célja, elméleti háttérrel alátámasztva, annak a bemutatása, hogy milyen módon hat a családtagok életére a fogyatékossággal elő gyermek, illetve, hogy milyen kríziseket idéz elő a családban a gyermek eltérő fejlődése és igényei. Kitér arra a válsághelyzetek bemutatásán túl (a teljesség igénye nélkül), hogy bemutassa a megküzdést befolyásoló társadalmi és intézményi szereplők attitűdjének szülőkre gyakorolt hatását. A gyermek, a család, a tágabb és szűkebb környezet nem vizsgálhatóak egymástól függetlenül, hiszen azok folyamatos interakcióban állnak egymással. A szakdolgozat kérdőíves kutatás alkalmazásával igyekszik feltárni azokat a tényezőket, amelyek hatást gyakorolnak ezeknek a családoknak az életére, és amelyek segítik, vagy ellenkezőleg, gátolják a krízisekkel való megküzdést, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek szülők általi elfogadását.

Leírás
Kulcsszavak
család, krízis, fogyatékosság, gyermek
Forrás