INVISIBLE LINES, INVISIBLE LIVES; EDUCATION OF AFGHAN MIGRANT CHILDREN AND THEIR FUTURE WITHIN IRAN’S BORDER

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
During the Soviet Union occupation of Afghanistan, the Taliban insurgency within this country’s borders, and a subsequent war with the USA, people inhabiting this land were forced to leave their country to cross the neighbouring borders with the Islamic Republic of Iran. Exploring their right place in Iran’s society resulted in the residency of approximately 3.000.000 of them, which has yielded both constructive and at the same time disturbing economic and educational experiences for both nations. Cultural similarities and deviations, in some cases mutual language, and common religion have been presented as the underlying reasons for integration opportunities and also challenges. This study explains how the trends for delivering education to Afghans in Iran have fluctuated so far, yet been remarkably more efficient than their departure point. The educational future of the second, third, and even fourth generation of Afghans in Iran has become a big question with regard to the economic status and political relations of the two countries. What this study manifests is the need to recognize and fill the gaps in the education of Afghans. This goal will be achieved through a review of human rights opposing geographical determinism, illiteracy, and mistaking prejudice and excessive behaviours in the host country.
A Szovjetunió Afganisztán-megszállása, az ország határain belüli tálib felkelés és az azt követő USA-val folytatott háború eredményeként az e földön lakó emberek kénytelenek voltak elhagyni országukat, átlépve az Iráni Iszlám Köztársasággal szomszédos határokat. Mindez az iráni társadalomban körülbelül 3.000.000 ember tartózkodását eredményezte ami konstruktív, ugyanakkor zavaró gazdasági és oktatási tapasztalatokat hozott mindkét nemzet számára. A kulturális hasonlóságok és eltérések, egyes esetekben a kölcsönös nyelv és a közös vallás az integrációs lehetőségek és kihívások mögöttes okaként lettek prezentálva. Jelen tanulmány elmagyarázza, hogy hogyan ingadoztak eddig az iráni afgánok oktatási tendenciái, mégis kiemelkedően hatékonyabbak voltak a kiindulási pontjuknál. Az iráni afgánok második, harmadik sőt negyedik generációjának oktatási jövője nagy kérdéssé vált a két ország gazdasági helyzete és politikai kapcsolatai tekintetében. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy fel kell ismerni és ki kell egészíteni az afgán oktatás hiányosságait. A cél elérése a földrajzi determinizmussal szemben álló emberi jogok, az írástudatlanság, az előítéletek és a túlzó viselkedések a fogadó országon belüli áttekintésének összetévesztésén keresztül fog megtörténni.
Kulcsszavak
Afghans in Iran, ethnic refugees, identity conflict, future generations, school integration, afgánok Iránban, etnikai menekültek, identitáskonfliktusok, jövő generációk, iskolai integráció
Forrás
Hivatkozás