A PEO1 és A2780 humán ovárium sejtvonalak miRNS mintázatának összehasonlítása

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A petefészekrák a nőgyógyászati daganatok legsúlyosabb formája, melynek hajlamosító tényezői között szerepel az ösztrogéneknek való kitettség. Az ösztrogén válasz szabályozásában meghatározó a miRNS-ek szerepe, melyek a tumorok növekedésében és terjedésében közreműködő kis, nem-kódoló RNS molekulák. Korábbi vizsgálatainkban az ösztrogénkezelésre érzékeny, és nem érzékeny ovárium sejtek miRNS mintázata nagymértékben különbözött. Munkánk célja ezen jelenség hátterének megértése.

Vizsgálatainkhoz a PEO1 (ösztrogén receptor α [ERα] pozitív, ösztrogén érzékeny) és A2780 (ERα negatív, nem ösztrogén érzékeny) humán epiteliális ovárium sejtvonalakat alkalmaztuk. A 2 sejtvonal globális miRNS mintázatát miRNS szekvenálással hasonlítottuk össze (Illumina Nextseq500). Az azonosított miRNS-eket bioinformatikai analízisnek vettettük alá az iDEP és miRNet alkalmazások felhasználásával. Ezt követően 19 miRNS expresszióját qPCR-rel is meghatároztuk.

Eredményeink alapján a PEO1 sejtvonalban 262, az A2780-ban pedig 255 miRNS rendelkezett számottevő expresszióval (FPKM≥1). Ezek közül 186 expresszálódott mindkét sejtvonalban. Az expresszió mértékében való eltérést log 2 FC értékekkel jellemeztük, mely alapján 102 miRNS mutatott magasabb expressziót a PEO1 és 106 miRNS az A2780 esetében (log 2 FC>1). Az expresszióban leginkább eltérést mutató, TOP20 miRNS mindkét sejtvonalban kiterjedt hálózatok kialakítására volt képes, melyben kiemelkedő szerep juthat a let-7b-5p-nek (PEO1) és a miR-1-3p-nek (A2780). A géndúsulási analízis alapján target génjeik számos, a sejtciklushoz, sejthalálhoz, valamint a szteroid hormonok hatásmechanizmusához köthető folyamatokban is dúsulást mutattak. A validálásra kiválasztott 19 miRNS qPCR-rel meghatározott expressziója jól korrelált a szekvenálási adatokkal (r=0,92).

Sikerült több miRNS-t azonosítanunk, amelyek nagyobb expresszióval rendelkeznek az ösztrogén érzékeny PEO1 sejtvonalban. Ezek további vizsgálata hozzájárulhat az ovárium sejtek ösztrogén válaszának megértéséhez, valamint az ovárium tumorok ösztrogén érzékenységének diagnosztizálását lehetővé tevő biomarkerek azonosításához.

Leírás
Kulcsszavak
Petefészekrák, miRNS, Ösztrogén érzékenység, Biomarker
Forrás