Az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokások kialakítása óvodás korú gyermekek esetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokások kialakítását mutatom be óvodás korú gyermekek esetében, és hogy hogyan valósul ez meg családi körben, illetve az intézményes óvodai nevelés során. Ezt a témát azért is választottam, mert mindig is fontosnak tartottam az egészséget, az egészséges életmódot. A téma nagyon is időszerű a mai világban. Óvodapedagógus jelöltként példamutatásommal is szeretném nevelni a gyermekeket. Vizsgálatomat kérdőíves formában végeztem. A vizsgálathoz két kérdőívet készítettem, egyikben az óvodapedagógusokhoz intéztem kérdéseimet, a másikban pedig az óvodás korú gyermekek szüleihez.

Leírás
Kulcsszavak
egészség, életmód, óvoda, család
Forrás